Super Street Fighter IV – Ps3 Box-art

Här har ni Box-arten, åtminstone framsidan till Super Street Fighter IV. Observera dock att detta är för den Amerikanska utgåvan men det är sannolikt att Europa får samma cover! Enjoy! :)

26 Jan 2010